Elektrostymulacja funkcjonalna

Już od TERAZ NOWOCZESNA METODA W REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA NAJMŁODSZYCH, dostępna wyłącznie w Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Funkcjonalna elektrostymulacja - Jak wpływa na rozwój Twojego malucha?

Metoda funkcjonalnej elektrostymulacji to innowacyjne podejście do elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej w trakcie konkretnych aktywności, przynoszące korzyści w kwestii siły mięśniowej, zakresu ruchu i, co istotne, procesu uczenia się motorycznego.

Terminy sesji opartej na funkcjonalnej elektrostymulacji to nie tylko wykorzystanie wiedzy i doświadczenia, lecz także precyzyjna analiza stanu pacjenta, co pozwala dostosować terapię indywidualnie do potrzeb oraz celów zarówno opiekunów, jak i dzieci.

ELEKTROSTYMULACJA FUNKCJONALNA

Elektrostymulacja funkcjonalna stanowi nowoczesną gałąź fizykoterapii, która polega na dostarczaniu prądu elektrycznego w celu pobudzenia tkanek i zastąpienia lub uzupełnienia funkcji utraconych w wyniku uszkodzenia neurologicznego.

Metoda ta opiera się na sprawdzonej elektrostymulacji funkcjonalnej, skupiając się jednak na kluczowym elemencie – zadaniach. Specjaliści z Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży zidentyfikowali istotną lukię w tradycyjnej elektrostymulacji funkcjonalnej, a mianowicie brak realizacji konkretnych zadań.

Funkcjonalna elektrostymulacja to aktywacja mięśni podczas określonej czynności, przynosząca korzyści nie tylko w sile mięśniowej, ale również umożliwiająca kodowanie ruchu przez ośrodkowy układ nerwowy przy odpowiednim napięciu mięśniowym.

Jak to działa? Dwie elektrody umieszczone na skórze nad docelowym mięśniem, połączone z modułami generującymi prąd sterowanymi pilotami z Wi-Fi, umożliwiają swobodę ruchu i wykonywanie ćwiczeń bez ograniczeń.

Stosując prąd zmienny, wywołujemy skurcz mięśni, co przyczynia się do ich wzmocnienia. Dodatkowo, możliwość wykonywania ruchów i zadań bez ograniczeń sprzyja nauce motorycznej zarówno w zakresie izolowanych, jak i globalnych ruchów funkcjonalnych.

Dzięki funkcjonalnej elektrostymulacji stymulowane mięśnie nie tylko nabierają siły w trakcie konkretnej aktywności, ale również uczą się, kiedy skutecznie wykorzystać tę umiejętność.

Korzyści płynące z funkcjonalnej elektrostymulacji:

  1. Poprawa siły mięśniowej
  2. Rozszerzenie zakresu ruchu
  3. Wykonywanie ćwiczeń bez ograniczeń związanych z kablami
  4. Uczenie się motoryczne (skurcz mięśni dociąża stawy, co sprzyja procesowi nauki ruchu).
Należy jednak pamiętać, że kluczowym elementem terapii jest wiedza i analiza pacjenta. Specjaliści z Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży potrafią precyzyjnie określić, które mięśnie wymagają dodatkowej stymulacji oraz jakie konkretne zadania mogą przyczynić się do osiągnięcia zamierzony
Fundacja