Warsztaty dla dzieci i rodziców

Każdy z warsztatów dla rodziców będzie trwał około 1,5 godziny. Podczas spotkania będziemy omawiać jeden z wyżej wymienionych tematów. Będzie przedstawiana część teoretyczna problemu, omawianie indywidualnych przypadków oraz problemów czy sposobów radzenia sobie z rozumieniem zachowań dziecka. Nasi specjaliści zachęcą Państwa także do rozwijania dyskusji i wyrażania swoich poglądów.

Tematy będą powtarzalne, jeżeli któryś stanie się dla Państwa bardzo atrakcyjny będzie powielać go. Zachęcamy także do przedstawiania własnych pomysłów w wiadomościach prywatnych. :)

Przykładowe tematy spotkań z rodzicami:

1KSZTAŁTOWANIE FANTAZJI DZIECKA A EMOCJE
 • Po co nam wyobraźnia – kształtowanie fantazji dziecka
  • Znaczenie wyobraźni w życiu dziecka ( Po co nam wyobraźnia)
  • rozwijanie wyobraźni dziecka
  • wspomaganie rozwoju twórczej wyobraźni dziecka
 • Fantazja przedszkolaka
  • wypełnianie wyobraźnią luk w wiedzy o rzeczywistości
  • wymyślony przyjaciel, jak reagować na wymyślonego przyjaciela ?
 • Dziecięce mijanie się z prawdą
  • kłamstwo czy fantazja –cienka granica, odróżnianie kłamstwa od celowego mijania się z prawdą
  • skąd się bierze dziecięce kłamstwo – rozmowa z dzieckiem w sytuacji intencjonalnego mijania się z prawdą, postępowanie z dzieckiem które zaczyna kłamać
 • Jak wspierać rozwój dziecięcej wyobraźni, twórczej wyobraźni przedszkolaków
  • zasady wspomagania rozwoju wyobraźni dziecka
  • przykłady zabaw rozwijających wyobraźnię i wspomagających kreatywne myślenie;
2ASERTYWNOŚĆ U DZIECI – JAK STAWIAĆ GRANICE ?
 • Co to jest asertywność ?
  • osobowość dziecka a jego postawy społeczne
  • brak asertywności, co się na nią składa
 • Jaką należy przyjąć postawę aby żyć w zgodzie z samym sobą?
  • rodzaje postaw
 • Rodzic jako partner w badaniu autonomii dziecka
  • samodzielność dziecka
  • rozwój autonomii dziecka
  • wykształcenie u dziecka umiejętności mówienia ‘’ nie’’
 • Metody wzmacniające oczekiwane zachowania dzieci;
3KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI W RELACJACH INTERPERSONALNYCH
 • Rozwój społeczno – emocjonalny dziecka
 • Charakterystyczne cechy rozwój społecznego i emocjonalnego dziecka
  • 3-latka
  • 4-latka
  • 5-6-latka
 • Znaczenie grupy społecznej w procesie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka
  • jaki wpływ ma rodzina a jaki grupa rówieśnicza ?
 • Role społeczne
  • pełnienie ról społecznych przez dziecko – obserwacja, naśladowanie ról rodziców przez dziecko
 • Kształtowanie kompetencji interpersonalnych
 • Jakie umiejętności społeczne warto rozwijać u dzieci?
 • Praca w grupach rówieśniczych
 • Wskazówki dla rodziców, zabawy rozwijające umiejętności interpersonalne
4MEDIA ELEKTRONICZNE A ROZWÓJ DZIECKA
 • Tablet, smartfon – jak wpływa na kształtowanie rozwoju emocji u dzieci
 • Wpływ urządzeń elektronicznych na sferę poznawczą, społeczną, emocjonalną dziecka
 • Urządzenia mobilne jako sprzymierzeniec czy jako wróg
 • Przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego korzystania z mediów
5RYWALIZACJA DZIECIĘCA A EMOCJE
 • Rywalizacja w środowisku dziecka
 • Generowanie rywalizacji przez dziecko
 • Generowanie rywalizacji przez dorosłych
 • Zdrowa rywalizacja – pozytywne konsekwencję, uczenie dzieci zdrowej rywalizacji
 • Jak nauczyć przedszkolaka zdrowej rywalizacji
  ( zabawy i ćwiczenia jakie mogą wykonywać rodzice z dziećmi w domu)
6ZABURZENIA UWAGI U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 • Jak rozpoznać zaburzenia uwagi u dzieci?
 • Źródła i objawy zaburzeń uwagi
 • Rodzaje zaburzeń uwagi u dziecka
 • Rozwój koncentracji u dziecka, zdolność koncentracji adekwatnie do wieku
 • Jak wspierać zdolność  koncentracji, sposoby usprawniania, przykładowe zadania, ćwiczenia, zabawy
7EMOCJONALNOŚĆ DZIECKA
 • Czym są emocje?
 • Do czego służą nam emocje, jaką pełnią funkcję/ rolę w życiu dziecka?
 • Funkcje społeczne emocji
 • Swoboda wyrażania emocji u dzieci
 • Podstawowe emocje dziecka
 • Umiejętność wyrażania emocji
 • Regulowanie, kontrolowanie emocji
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka
8SPOSÓB NA TRUDNE DZIECKO – TRUDNE ZACHOWANIA DZIECI
 • Kiedy zachowanie staję się zachowaniem niepokojącym ?
 • Co robić w takich sytuacjach, jak reagować ?
 • Czy karanie i nagradzanie jest dobrą formą uczenia pożądanego zachowania ?
 • Pozytywne wzmacnianie. Kiedy i jak wzmacniać zachowania żeby zostały one wyuczone i zapamiętane przez dziecko?
 • Jak pójść na kompromis z dzieckiem?
 • System wzmocnień i motywacji do współpracy
Fundacja